Fa En جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 20 و 13 دقیقه

سیستم مدیریت گردش کار

مدیریت فرایندهای تجاری - BPMS

سیستم مدیریت گردش کار

مدیریت فرایند کسب و کار شامل مفاهیم ، متدها، تکنیکها برای طراحی ، نظارت، پیکربندی ، اجرا و آنالیز فرایندهای کسب و کار می‌باشد. این فرایندها دربرگیرنده افراد، سازمان ، سیستم و دیگر منابع اطلاعاتی می‌باشند.

جمعه 26 خرداد 1396 ساعت 13:39

BPMS راهکار توسعه

سرعت عمل در اصلاح و به روز رسانی سیستم های نرم افزاری نیازمند پیش بینی تغییرات و ایجاد زیرساخت مناسب برای اعمال این تغییرات است. امروزه این زیرساخت با عنوان سامانه مدیریت گردش کار ( Business Process Management System ) مطرح شده و در بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ با موفقیت بکار گرفته می شود. سامانه مدیریت گردش کار، با استفاده از ابزارهای طراحی فرایندها، طراحی فرم ها، مدیریت کاربران، موتور گردش کار و مدیریت و مانیتورینگ، امکان انجام اصلاحات و تغییرات مورد نیاز سازمان را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم نموده و بلافاصله فرایند جدید را اجرایی می نماید.

سیستم مدیریت گردش کار بستری فراهم می آورد تا بوسیله آن انجام رویه‌های سازمانی و یا به عبارت دیگر گردش کار سازمان براساس فرآیندها بصورتی کاملاً مکانیزه و خودکار درآید. با استفاده از این سیستم مدیران و برنامه‌ریزان سازمان می‌توانند فرآیندهای اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند.

وظیفه اصلی سیستم مدیریت گردش کار، ارسال نمودن کارهای روزانه سازمان به اشخاص مناسب در زمان معین می‌باشد که می بایست قابلیت پیگیری را نیز دارا باشد.

تفاوت سیستم گردش مکاتبات با سیستم گردش کار : 

وظیفه سیستم گردش مکاتبات صرفا ایجاد ، ارسال ، پیگیری و ... در محدوده نامه می‌باشد در حالیکه سیستم مدیریت گردش کار در سطحی فراتر با تمام برنامه های کاربردی و تمام اسناد سازمانی و موجودیت های تجاری در ارتباط است.

 

مزایای استفاده از سیستم های گردش کار :‌

  • ارتباط سیستم گردش کار با سایر سیستمهای موجود در سازمان و اجتناب از تولید سیستمهای جزیره‌ای
  • امکان انجام بهتر و سریعتر کارهای محول شده.
  • ارائه آمار واقعی سیستم و در صورت نیاز مهندسی مجدد.
  • مولفه‌های موجود در سیستم گردش کار :
  • ابزار طراحی فرمهای سیستم( Form Designer ) به عنوان مثال بتوان فرم مرخصی را تعریف کرد.
  • ابزار تعریف فلوچارت حرکتی فرایند ( Workflow Designer ) این فلوچارت حرکتی می‌تواند بر اساس قوانینی که شما تعریف می‌کنید باشد به عنوان مثال بر اساس روابط موجود در چارت سازمانی و یا هر شرط پیچیده‌ای که شما در نظر دارید. ضمن اینکه انواع شرائط سازمان شما برای حرکت فرایند قابل پیاده‌سازی است.
  • ابزار تعریف پردازش ( Process Engine ) این پردازشها ممکن است به صورت داخلی( داخل خود سیستم) و یا به صورت خارجی ( از سایر سیستمهای موجود در سازمان ) باشد.
  • ابزار گزارش‌ساز
  • ابزار ردیابی فرایند که از طریق کارتابل قابل پیگیری است.

 

تعداد بازدید : 10635

ثبت نظر

ارسال