مدیر مدبر

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  در خصوص مفهوم " مدیر مدبر " قبل از هر چیز باید پرسش های اساسی زیر را مورد بحث و توجه قرار داد :

   نظام صاحب تدبیر یعنی چه ؟
   آیا مدیران مدبر ، تنها محدود به ساختار مدیران دولتی می شوند ؟
   پیکره اصلی ، مدیران مدبر را چه گروه هایی تشکیل می دهند ؟
   مدیران مدبر چه نقشی در توسعه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و علمی کشور دارند ؟
   آیا ضرورت دارد که ساختار مدیریتی کشور به منظور پرورش مدیران مدبر ، اصلاح شود ؟
   جایگاه کارآفرینان و متخصصان در ساختار مدیریتی کشور ، چگونه است ؟
   آیا قبول داریم که در بسیاری موارد ، دچار سوء مدیریت شده ایم ؟


  نوشته : دکتر مجتبی انوری

  منبع : http://www.isca.ir

  تعداد بازدید :364

  بر چسب ها :