تغییر مدیریت و ایجاد تنش در سازمان

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح مختلف سازمان‌ها، از آنجا که یک دوره فترت کاری ایجاد می‌کند و با نوعی بی‌هنجاری یا بلاتکلیفی سازمانی همراه است، برخی تنش‌های درون سازمانی را دامن می‌زند. کارکنان در شرایط بی‌هنجاری سازمانی از یک سو نظم و نظام روابط کاری قبل را متزلزل و پایان‌یافته می‌بینند و از سوی دیگر هنوز قاعده و نظم جدیدی نیز مستقر نشده که بتوانند بر مبنای آن زندگی کاری و شغلی خود را تنظیم کنند. به همین دلیل بیشتر کارکنان در وضعیت رهاشدگی و بلاتکلیفی و فقدان هنجار قدرتمند سازمانی، هنجارهای شخصی و فردی را ملاک و مبنای زندگی کاری قرار می‌دهند که منشاء بسیاری از تنش‌هاست.

  در شرایط بی‌هنجاری سازمانی کارکنان براساس تصورات و برداشت‌های خود از روحیات، دیدگاه‌ها و توانایی‌های مدیران آینده دست به اقدامات مختلف و متفاوتی می‌زنند. برخی تلاش می‌کنند با اعمال و اقداماتی جایگاه سازمانی خود را در آینده تثبیت کنند. این قبیل اقدامات از طرح ایده‌های جدید و طرح‌های بدیع تا حبس یا پخش اطلاعات درون سازمانی و حتی تخریب همکاران و رقبای احتمالی را شامل می‌شود. برخی دیگر بی سامانی و ضعیف شدن سیستم‌های کنترل و نظارت در دوره فترت را فرصتی مناسب برای برخی تخلفات اداری یا سوء استفاده‌های نامشروع از اموال سازمان می‌بینند.

  گروهی دیگر که تصوری منفی یا نامطلوب از مدیران آینده دارند، کنج عزلت گزیده و انزوا و گوشه‌گیری پیشه می‌کنند. گروه‌های دیگر به فکر اتحاد و اتفاق‌های جدید با تیم احتمالی همکاران مدیران آینده می‌افتند و دوستی و روابط جدید کاری ایجاد می‌کنند که خود منشاء مرزبندی‌ها و خط مشی‌های درون سازمانی و تنش‌های دیگر می‌شود. گروهی نیز که مدیریت آینده را مغایر با منافع خود ارزیابی می‌کنند راه تخریب منافع سازمانی را در پیش می‌گیرند.

  همه این فعل و انفعالات که در فقدان حضور مدیر در سازمان رخ می‌دهد گروه‌های مختلف کارکنان سازمان را در برابر یکدیگر یا در برابر سازمان قرار می‌دهد و محیطی پرتنش را ایجاد می‌کند. اولین گام هر مدیر جدید، کاهش این نوع از تنش‌ها با پرکردن خلاء ارتباطات انسانی و نیز تصحیح تصویر قالبی و همراه با پیشداوری از خود و خط مشی‌های سازمانی است. کسب مهارت‌های ارتباطی برای انجام این مهم قبل از تکیه بر دستورالعمل‌های خشک و شدید و غلیظ سازمانی ضروری است. کم‌توجهی به این موضوع و تصور مکانیکی از روابط انسانی سازمان‌ها می‌تواند ضریب تنش‌ها را افزایش داده و محیط را برای پیشبرد اهداف سازمانی تخریب کند.


  نویسنده : محمدی، مسعود

  منبع : روزنامه همشهری،‌ پنجشنبه 3 شهریور 1384، سال سیزدهم، شماره 3783 ، صفحه 7.توضیح : این مقاله با عنوان «تغییر و تنش» در منبع مذکور منتشر شده است

  تعداد بازدید :394

  بر چسب ها :