تاثیر سبک های مدیریت براساس عملکرد فردی

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  مدیران و صاحبان مشاغل باید در مدیریت کردن انعطاف پذیر باشند ، چرا که برای کارکنان مختلف راه های مختلف و سبک های مختلفی در مدیریت جواب می دهد . درحالی که بعضی از کارمندان به سادگی دلشان می خواهد کسی با آنها کاری نداشته باشد ، عده ای دیگر می خواهند  مدام ، سطح بالایی از بازخوردها و تشویق ها را دریافت کنند . درک تاثیر سبک مدیریت شما بر روی افراد مختلف نشانه ی شایستگی شما در مدیریت است .

   

  متن زبان اصلی این مقاله

  تعداد بازدید :253

  بر چسب ها :