مدیریت پروژه سازمانی

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  مسئولیت مدیران پروژه های سازمانی این است که این اطمینان را حاصل کنند که تمامی پروژه های درونی سازمان مطابق انتظارات پیش برود . شرکت ها و سازمان های بزرگ ممکن است درآن واحد بر روی ده ها پروژه کار کنند و یا حتی ممکن است این پروژه ها بین بخش های مختلف و در مکان های مختلف پخش شده باشد . این مجموعه ی پروژه ها ، پورتفولیوی پروژه سازمان نامیده می شود . زمانی که این پروژه ها با یکدیگر تعامل داشته باشند و یا سایر عملکردهای سازمانی بر آنها اثر بگذارد ، مدیریت این پورتفولیو تبدیل به یک کار پیچیده خواهد شد .

  مدیران پروژه های سازمانی (EPMs) برای مدیریت اثرگذار بر روی پورتفولیوی پروژه ی سازمان تربیت شده اند . آنها در متعادل کردن عناصر به هم وابسته مهارت پیدا کرده اند و به خوبی با جزئیات مهم مرتبط با تجارت یا صنعتی که در آن کار می کنند ، آشنا هستند . آنها با بازار مربوط به هر پروژه آشنا هستند و می دانند هر پروژه ای چگونه اهداف سازمان را پشتیبانی خواهد کرد .

  مدیران پروژه های سازمانی ، این توانایی را دارند که بفهمند چه زمانی پروژه ها درگیر کارهای تکراری یا کارهای تداخلی می شوند و همچنین پروژه هایی که با کمبود بودجه روبرو می شوند را تشخیص دهند تا یک فرصت تازه برای سازمان فراهم آورند . سازمان هایی که مدیر پروژه های سازمانی استخدام نمی کنند ، این توانایی را نخواهند داشت تا با سرعت کافی شکست ها را متوقف کنند یا یک فرصت خوب را شناسایی کنند .

   

  متن اصلی مقاله

  تعداد بازدید :786

  بر چسب ها :