ریسک از دست دادن منابع انسانی در پروژه ها

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  عموماً همزمان با کاهش درصد پیشرفت پروژه  ها در مراحل پایانی و اختتامیه پروژه( مراحل قبل از پیش راه-اندازی و راه اندازی) ارسال رزومه ها، زمزمه های رفتن نیروها، Release  شدن ها و...شروع می شود.در این بازه زمانی رخوت، دلسردی بر پروژه حاکم می شود.
  به علت این رفت و آمدها، امروزه کارکنان عملیاتی پروژ ه ها با سوابق اجرایی متعدد در پروژ ه های متفاوت و گاهاً متنافر مشاهده می شوند. این وضعیت ریسک  پروژه ها و ریسک از دست دادن منابع انسانی را برای سازمان های پروژه محور افزایش می دهد. در این متن بطور اختصار به ریسک منابع انسانی در پروژه پرداخته-شده است.
  منابع انسانی با تجربه و آگاه یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان پروژه محور و اثر بخش ترین دارایی برای ابقاء بازدهی، منابع انسانی است.
   
  در این مسیر مخاطرات مختلفی وجود دارد که هر لحظه منابع انسانی را در معرض تهدید قرار می دهند. شرکت-های پروژه محور که با ریسک نیروی انسانی مواجه اند، در صورت از دست دادن پرسنل برتری های خود را نیز از دست می دهند. عملاً  اثرات افزایش این ریسک ها به منابع انسانی و به شرکت لطمه می زند. کاهش اثر این ریسک ها در جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ٬ کاهش استرس های ناشی از ریسک ٬ برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی ٬ توانمند سازی نیروی انسانی و توسعه قابلیت ها و شایستگی های واقعی افراد برای سازمان ها مهم و ضروری است

   

  مسعود تدین

  منبع : www.aryanapm.com

  تعداد بازدید :522

  بر چسب ها :