کار آفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی (SOCIAL ENTREPRENEURSHIP) از دیدگاه چندین نویسنده می پردازیم، سپس ویژگی های مربوط به کار آفرینان اجتماعی و آنچه که این کار آفرینان را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد، مطرح شده است، در ادامه به تشریح عوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی، اعم از صداقت، دلبستگی، روشنی هدف، تعهد، شهامت، ارزشهای اساسی، تمرکز بر مشتری، برنامه ریزی، اقدام و انعطاف پذیری پرداخته شده است.

   

   

  منبع:http://www.modir21.com

  تعداد بازدید :189

  بر چسب ها :