نقش ارزش ها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  امروزه بسیاری از کشورهای جهان و همچنین اندیشمندان گفته شومپیتر مبنی بر کارآفرینی موتور توسعه را پذیرفته اند، و خط مشی گذاران سعی دارند که از این اهرم توانا در ایجاد توسعه و رفاه کشور خویش بهره بگیرند. از جمله عوامل مهمی که می تواند در ترویج کارآفرینی و در نتیجه ایجاد توسعه در کشور موثر باشد، محیط فرهنگی کارآفرینانه است. آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا ارزش ها و فرهنگ اسلام با کارآفرینی سازگار است یا مانعی در رشد و توسعه آن می باشد.

  دکترحبیب ا... سالارزهی:استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

  جلیل هاشمی:کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد دیواندره (کردستان)

   

   

  منبع: http://confbank.um.ac.ir

  تعداد بازدید :124

  بر چسب ها :