فضای کسب وکار

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  منظوراز محیط کسب وکار،عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند.در تعریفی دیگرگفته شده است که محیط کسب وکار مجموعه ای ازسیاست ها،شرایط حقوقی ،نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم اند.ثبات اقتصادکلان،کیفیت زیر ساخت های کشور،کیفیت دستگاه های اجرایی،نظام وضع قوانین ومقررات،هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات وآمار،فرهنگ وکار و عوامل دیگری ازاین دست،ازعواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند،درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی برآنها بگذارند.

   

   

  منبع: http://bank-maskan.ir

  تعداد بازدید :371

  بر چسب ها :